Sprzątanie galerii handlowych

  Środek

  • maszynowe i ręczne sprzątanie pasaży, klatek schodowych, portali windowych, holi oraz korytarzy
  • całodzienny serwis w toaletach
  • zaopatrywanie sanitariatów w środki higieniczne (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w pianie bądź w płynie, kostki WC, odświeżacze powietrza, kostki do pisuarów)
  • mycie przeszkleń
  • utrzymanie czystości  w garażach podziemnych i pomieszczeniach technicznych
  • zewnętrzne mycie przeszkleń ze zwyżki
  • dyżur personelu w trakcie godzin otwarcia
  • sprzątanie w razie nagłych wypadków
  • maszynowe czyszczenie trawelatorów i schodów ruchomych
  • sprzątanie zaplecza administracyjno-biurowego

  Teren zewnętrzny

  • maszynowe i ręczne zamiatanie parkingów, dróg dojazdowych i chodników
  • zebranie nieczystości
  • opróżnienie popielnic
  • mycie tablic informacyjnych
  • maszynowe i ręczne usuwanie śniegu z parkingów, dróg dojazdowych i chodników
  • posypanie solą lub piaskiem

  Pielęgnacja terenów zieleni

  • koszenie, nawożenie, odchwaszczanie trawników
  • ścinanie darni przy krawężnikach
  • podlewanie nasadzeń
  • przycinanie krzewów
  • strzyżenie żywopłotów
  • zakładanie trawników
  wstecz